ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

icons8-maintenance-100

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Your KTEO Kastorias

  • Πότε περνάω ΚΤΕΟ;
  • Επανέλεγχος ΚΤΕΟ
  • Προληπτικός έλεγχος οχήματος
  • Υπενθύμιση ΚΤΕΟ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Όλα τα οχήματα ελέγχονται αρχικά μετά από 4 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έκτοτε περιοδικά κάθε 2 χρόνια, εκτός από τα βαρέα οχήματα που ελέγχονται αρχικά μετά από 1 χρόνο από την πρώτη τους κυκλοφορία και έκτοτε περιοδικά κάθε 1 χρόνο.

Παράδειγμα: Ένα όχημα με ημερομηνία πρώτης αδείας 2/6/2021 πρέπει να περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ για πρώτη φορά στις 2/6/2025.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το προσωπικό σας όχημα στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας.

Στα οχήματα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια από την χορήγηση της 1ης άδειας κυκλοφορίας , κι έπειτα περιοδικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια (με εξαίρεση τα ταξί και τα εκπαιδευτικά που περνάνε κάθε χρόνο από την 1η άδεια κυκλοφορίας).Η διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου διαρκεί το πολύ 30 λεπτά.

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ο τεχνικός διευθυντής του Your Kteo Kastorias μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.

Προληπτικός έλεγχος οχήματος

Πέραν του τεχνικού ελέγχου που απαιτείται να διενεργείται στο όχημα σας, στο Your KTEO Kastorias σας παρέχουμε και την υπηρεσία του προληπτικού ελέγχου. Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε.

Υπενθύμιση ΚΤΕΟ

Στο Your KTEO Kastorias αναλαμβάνουμε εμείς να σας υπενθυμίζουμε έγκαιρα την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) καθώς και της Κάρτας Καυσαερίων σας (ΚΕΚ)

Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Υπηρεσίες Your KTEO

Όλα τα οχήματα ελέγχονται αρχικά μετά από 4 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έκτοτε περιοδικά κάθε 2 χρόνια, εκτός από τα βαρέα οχήματα που ελέγχονται αρχικά μετά από 1 χρόνο από την πρώτη τους κυκλοφορία και έκτοτε περιοδικά κάθε 1 χρόνο.

Παράδειγμα: Ένα όχημα με ημερομηνία πρώτης αδείας 2/6/2021 πρέπει να περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ για πρώτη φορά στις 2/6/2025.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το προσωπικό σας όχημα στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας

Στα οχήματα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια από την χορήγηση της 1ης άδειας κυκλοφορίας , κι έπειτα περιοδικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια (με εξαίρεση τα ταξί και τα εκπαιδευτικά που περνάνε κάθε χρόνο από την 1η άδεια κυκλοφορίας).Η διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου διαρκεί το πολύ 30 λεπτά.

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ο τεχνικός διευθυντής του Your Kteo Kastorias μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.

Πέραν του τεχνικού ελέγχου που απαιτείται να διενεργείται στο όχημα σας, στο Your KTEO Kastorias σας παρέχουμε και την υπηρεσία του προληπτικού ελέγχου. Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε.

Στο Your KTEO Kastorias αναλαμβάνουμε εμείς να σας υπενθυμίζουμε έγκαιρα την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) καθώς και της Κάρτας Καυσαερίων σας (ΚΕΚ)

Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πελάτης:

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (Ι.Χ – ΦΟΡΤΗΓΑ):

Άδεια Κυκλοφορίας

Κάρτα Καυσαερίων

Δίπλωμα ή Ταυτότητα

Προηγούμενο ΔΤΕ (εφόσον υπάρχει)

Εγκρίσεις τύπου (πχ αεροτομής)

Άδειες – Βεβαιώσεις (πχ άδεια έλξης)

ΔΙΚΥΚΛΑ:

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα

Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών

Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (Ι.Χ – ΦΟΡΤΗΓΑ)

Άδεια Κυκλοφορίας

Δίπλωμα ή Ταυτότητα

Εγκρίσεις τύπου (πχ αεροτομής)

Κάρτα
Καυσαερίων

Άδειες – Βεβαιώσεις

Προηγούμενο ΔΤΕ (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΚΥΚΛΑ

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα

Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών

Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Για ειδικές κατηγορίες οχημάτων εκτός των παραπάνω, θα πρέπει ο πελάτης να προσκομίζει:

ΑΝΑΡΙΘΜΑ:

Τίτλος κυριότητας οχήματος (πιστοποιητικό τελωνείου ή ΟΔΔΥ). Ξένη άδεια κυκλοφορίας (εισαγόμενα ανάριθμα) .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ:

Άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρούμενης της φάσης ένταξης στο έργο εκπαίδευσης). Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού (κατά την φάση ένταξης στο έργο εκπαίδευσης).

Ε.Δ.Χ.:

Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ) (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α). Πιστοποιητικό CB (ραδιοταξί).

LPG-CNG:

ΓΙΑ ΚΤΕΟ:

Βεβαίωση τεχνικού – εγκαταστάτη και απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Βεβαίωση Τεχνικού – εγκαταστάτη (μαζί με τις αποδείξεις/τιμολόγια) Δήλωση συμμόρφωσης Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.

Κλείστε το Online ραντεβού σας ΕΔΩ:

Κλείστε εύκολα και γρήγορα online ραντεβού με τα your KTEO Κastorias.

Πρόστιμα

Από 8/4/13 σύμφωνα με το νέο Νόμο, όσα δίκυκλα δεν έχουν πραγματοποιήσει Τεχνικό Έλεγχο στη περίοδο που ορίζει το πρόγραμμα πρόσκλησης, τότε όταν προσκομίζονται για έλεγχο ή επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ, θα επιβαρύνονται με παράβολα εκπροθέσμου Τεχνικού Ελέγχου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παράβολα εκπρόθεσμου είναι υπέρ Δημοσίου και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο με την μορφή ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο). Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν το κόστος ελέγχου.

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Πρόστιμα τροχαίας

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο της τροχαίας για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ΚΤΕΟ.

Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτου ΙΧ από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα 400 ευρώ, το οποίο μπορεί να περιοριστεό στο 1/8 (50 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ εντός 10 ημερών. Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτων Φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, Ταξί, Ασθενοφόρων, Λεωφορείων από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα 400 ευρώ, το οποίο μπορεί να περιοριστεί στο 1/2 (200 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο  ΚΤΕΟ  σε ισχύ εντός 10 ημερών.

Company

Contact

Copyrights © All Rights Reserved | Powered by mypage.gr